Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Στόχος της εταιρείας μας, είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών μας. Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή σας είναι καθοριστική, συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, μπορούμε να προσδιορίσουμε το επίπεδο ικανοποίησης σας και να εντοπίσουμε τις δικές μας αδυναμίες προκειμένου να τις διορθώσουμε.

Ολοκλήρωση
αξιολόγησης