Εταιρικό Προφίλ

Αξιόπιστη, πολυδιάστατη, σύγχρονη. Αυτή είναι η Clean ‘n’ Carry!

Ελληνική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1988, από τον Απόστολο Κόγκα.

Εστιασμένη στην ολόπλευρη υποστήριξη των πελατών της, επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες για να δίνει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1100 μστον Ασπρόπυργο Αττικής, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης ταπήτων. Έμπειρο προσωπικό, εγκεκριμένα οικολογικά υλικά και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμός, αποτελούν τον άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται, η πιστοποιημένα άριστη ποιότητα καθαρισμού ταπήτων και η ασφαλής φύλαξη αυτών.

Η Clean ‘n’ Carry εξειδικεύεται στον καθαρισμό – συντήρηση – φύλαξη τόσο χειροποίητων, όσο και μηχανοποίητων χαλιών και μοκετών.

Με συνεχές όραμα ανάπτυξης, η εταιρία δημιούργησε τμήματα όπως:

Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα ...

Η συνεχής παρακολούθηση ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων επαγγελματικής κατάρτισης και η πιστοποιημένη εφαρμογή υλικών και τεχνικών, αποτελεί πάγια τακτική της εταιρίας.

Πρωταρχικό ρόλο στις δραστηριότητές της, κατέχει η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος τόσο στη χρήση των υλικών (βιοδιασπώμενα), στην ανακύκλωση του απαραίτητα  μεγάλου όγκου νερού για τις δραστηριότητές της όσο και στη βιολογική διαχείριση των αποβλήτων.

Η Clean ‘n’ Carry είναι εγγεγραμμένη στο ΒΕΑ, στη ΔΟΥ Ελευσίνας και στο Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων Αττικής.

Λόγοι για τους οποίους οι μεγαλύτερες εταιρίες μας εμπιστεύονται χρόνια τώρα...

Συνέπεια, αμοιβαίος σεβασμός και ισχυροί δεσμοί, είναι οι κανόνες που διέπουν τις συνεργασίες μας.

Η Clean ‘n’ Carry στα 30 χρόνια της παρουσίας της στον τομέα του καθαρισμού, εξυπηρέτησε και συνεχίζει να εξυπηρετεί χιλιάδες ιδιώτες πελάτες της.

Φυσικά έχουμε μακροχρόνιες, αμοιβαία αποδοτικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς, προσφέροντας στις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται καθαρό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.